Laatste nieuws

Werken zonder diploma

Bekijk artikel

Interview met talentscout Arjan

Bekijk artikel

Deze 5 cv fouten kun je voorkomen

Bekijk artikel

Privacybeleid

Talentplaats respecteert je privacy. Daarom doen wij er alles aan om je gegevens goed te beveiligen en alleen te delen met derden die hiervoor toestemming hebben. Talentplaats voldoet hiermee aan de eisen die gesteld zijn door de wet Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

Wie is Talentplaats?

Talentplaats is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel (KvK) met het nummer: 75946335 en is onderdeel van Euvi BV.

 

Waarom heeft Talentplaats jouw gegevens nodig?

In het algemeen verzamelen en verwerken wij persoonsgegevens alleen voor de uitvoering van onze taken voor uitzendbureaus, detacheerders en jouw als kandidaat. Andere doelen zijn:

 • Om met jou een werknemers-/werkgeversrelatie te hebben en hiervoor moeten we een financiële, personeels-, uren-, verzuim- en / of salarisadministratie uitvoeren.
 • Om met jou, onze opdrachtgever(s) en/of relaties, overeenkomsten te kunnen sluiten en deze uit te kunnen voeren en na te kunnen komen.
 • Voor het maken van rapportages, het uitvoeren van marktanalyses, (interne en externe) controles, audits en accountantscontroles en het bevorderen en handhaven van onze kwaliteit.
 • Om je met je eigen account toegang te kunnen geven tot en gebruik te kunnen laten maken van onze besloten online urenregistratie.
 • Om de geldende wet- en regelgeving na te kunnen komen en/of het aanvragen van subsidies en premiekortingen, bijvoorbeeld het afdragen van belastingen en sociale premies.
 • Om wettelijke re-integratieverplichtingen na te komen en te voldoen aan de opdracht van de overheid om personen met een afstand tot de arbeidsmarkt aan het werk te helpen.
 • Om je persoonlijke berichten en speciale aanbiedingen te kunnen sturen die aansluiten op jouw persoonlijke interesses, gebaseerd op de informatie die je met ons hebt gedeeld en de informatie die wij via cookies of vergelijkbare technieken hebben verzameld over jouw gebruik van onze websites / social media / blogs van Talentplaats.
 • Om jou een opleiding aan te kunnen bieden, mocht daar sprake van zijn.
 • Om onze producten en dienstverlening te verbeteren of (technische) problemen bij het gebruik van de website of de diensten van Talentplaats op te lossen. Wij verwerken jouw persoonsgegevens alleen voor bovengenoemde doeleinden. Wanneer wij jouw gegevens gebruiken voor andere doelen dan brengen we je hiervan op de hoogte en de eventueel vereiste maatregelen nemen om ze goed te beschermen.

 

Waarom mogen wij jouw gegevens verzamelen?

Wij verwerken jouw persoonsgegevens:

 • Omdat dit nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst of om maatregelen te nemen zo’n overeenkomst te sluiten, bijvoorbeeld een arbeidsovereenkomst.
 • Omdat dit nodig is om te kunnen voldoen aan onze wettelijke verplichtingen zoals het betalen van belastingen of het uitvoeren van verzuimwetgeving in het kader van je werk via ons.
 • Omdat je (indien van toepassing) daar toestemming voor hebt gegeven. Gegeven toestemming kan ten alle tijden worden ingetrokken overigens.
 • Op basis van onze gerechtvaardigde bedrijfsbelangen voor zover de wet en jouw privacy dit toelaten.

 

Waar en wanneer verzamelen wij persoonsgegevens?

Je kunt jouw persoonsgegevens op meerdere manieren met ons delen:

 • Het inschrijfformulier in te vullen.
 • Een arbeidsovereenkomst met ons aan te gaan.
 • Per e-mail, telefoon, whatsapp of schriftelijk contact op te nemen met één van onze medewerkers.
 • Deel te nemen aan een sociale-media-activiteit (door bijvoorbeeld op ‘Vind ik leuk’ of ‘Delen’ te klikken) of je via jouw social-media-account aan te melden.
 • Je te abonneren op onze nieuwsbrief.
 • Het vrijwillig deelnemen aan enquêtes of deel te nemen aan een actie of prijsvraag.
 • Cookies die op jouw computer of mobiele apparaat worden opgeslagen wanneer je onze website bezoekt.

 

Welke gegevens verzamelen wij?

Als jij je bij ons inschrijft, verzamelen we de volgende gegevens:

 • NAW-gegevens, e-mailadres, telefoon en overige contactgegevens.
 • Geboortedatum, geboorteplaats en geslacht.
 • Burgerlijke staat, nationaliteit en burgerservicenummer (BSN).
 • Bankrekeningnummer.
 • Kopie ID-bewijs en eventueel je werkvergunning.
 • Overige gegevens die uitsluitend nodig zijn voor het voeren van een salaris- en verzuimregistratie zoals bijvoorbeeld je werkverleden in verband met recht op pensioen. Afhankelijk van de voorkeuren die je hebt ingesteld op verschillende sociale mediasites, en jouw instellingen op onze website, kan bepaalde persoonlijke informatie worden gedeeld met ons.

 

Welke persoonsgegevens van zakelijke relaties verwerken we?

Wij verwerken ook persoonsgegevens van zakelijke relaties. Dit zijn de contactgegevens van medewerkers van opdrachtgevers, leveranciers, verkopers, referenten en andere instanties waarmee Talentplaats een zakelijke relatie onderhoudt. Het gaat om gegevens als: de namen, contactgegevens en functies van contactpersonen met als doel het doen van aanbiedingen over de dienstverlening en overige activiteiten, de zakelijke relatie te onderhouden en/of het aangaan van een opdrachtovereenkomst.

 

Welke bijzondere persoonsgegevens verwerken we?

We verwerken uitsluitend bijzondere persoonsgegevens als dat nodig is om aan onze wettelijke verplichtingen te voldoen, voor zover daar toestemming voor is gegeven, of indien dit anders toegelaten is bij of krachtens de wet. Met ‘bijzondere persoonsgegevens’ wordt bedoeld gegevens over ras, godsdienst of levensovertuiging, politieke gezindheid, gezondheid, seksuele leven, lidmaatschap vakvereniging of strafrechtelijk verleden.

 

Met wie delen wij jouw persoonsgegevens?

Wij delen jouw persoonsgegevens alleen met partijen die daartoe gerechtigd zijn of die het nodig hebben voor onze dienstverlening. Denk hierbij aan onze klanten / opdrachtgevers, de softwareleverancier van onze administratie en andere derde partijen zoals de belastingdienst, verzekeraars, het UWV of arbodiensten. Uiteraard alleen in overeenstemming met de wet. In de regel geeft Talentplaats alleen persoonsgegevens vrij in overeenstemming met dit privacy statement en / of indien dit wettelijk is vereist. Ingeval Talentplaats (een deel van) haar bedrijf verkoopt, kan deze overdracht ook de overdracht van jouw gerelateerde persoonsgegevens aan de nieuwe eigenaar inhouden.

Talentplaats slaat jouw persoonsgegevens grotendeels op in een cloud. Dit betekent dat jouw persoonsgegevens in opdracht van Talentplaats door een cloudservice provider kunnen worden verwerkt en opgeslagen. Talentplaats heeft organisatorische en contractuele maatregelen genomen om jouw persoonsgegevens te beschermen en veiligheids- en privacy-eisen op te leggen aan onze cloudserviceproviders, waaronder het vereiste dat jouw persoonsgegevens uitsluitend worden verwerkt voor de hierboven vermelde doeleinden.

 

Hoe lang bewaren we jouw gegevens?

Wij bewaren jouw gegevens niet langer dan nodig is voor het doel waarvoor we ze verzameld hebben. Hierbij nemen we eventuele wettelijke bewaartermijnen, bijvoorbeeld ten behoeve van de belastingdienst, in acht. Zijn die verstreken? Dan verwijderen en vernietigen wij jouw gegevens.

 

Welke rechten heb jij?

We verwachten van jou dat je jouw gegevens zelf up-to-date houdt. Wijzigingen kun je doorgeven via onze communicatiekanalen. Als je niet wilt dat Talentplaats persoonlijke aanbiedingen of informatie stuurt, kun je dit ons laten weten. Wij willen je wijzen op jouw wettelijke recht van inzage, correctie, wissen en beperking. Wil je hier gebruik van maken? Neem contact met ons op!

 

Plaatst Talentplaats ook cookies?

Onze website maakt gebruik van cookies en slaat technische informatie op. Cookies zijn kleine informatiebestanden die een website op jouw apparaat (bijvoorbeeld computer of smartphone) achterlaat. Denk hierbij aan:

 • IP-adres van de bezoeker.
 • Datum en tijd van het bezoek.
 • URL van de verwijzende site (de site waarvan de bezoeker afkomstig is).
 • De op onze website bezochte pagina‘s.
 • Informatie over de gebruikte browser (type en versie, besturingssysteem, etc.).

Technische informatie en cookies worden door ons gebruikt om jouw bezoek op de website(s) te vergemakkelijken, de prestaties en gebruikerservaring te verbeteren en de relevantie van het aanbod aan informatie op deze website te verhogen. Wil je geen cookies op je computer of smartphone? Je kunt ze zelf verwijderen. Zie voor meer informatie: https://www.consumentenbond.nl/internet-privacy/cookies-verwijderen of via de privacy instellingen van je mobiele device.

 

Hoe beveiligen we de verwerking van persoonsgegevens?

Talentplaats doet er alles aan om de persoonsgegevens die jij aan ons verstrekt, tegen onrechtmatig gebruik, verlies, of ongeoorloofde toegang te beschermen. Om dit te voorkomen maken wij gebruik van verschillende fysieke, administratieve, organisatorische en technische maatregelen zoals het toepassen van toegangsbeheer, firewalls en beveiligde servers en encryptie van bepaalde typen gegevens, zoals financiële informatie en andere gevoelige gegevens.

 

Wat te doen bij een datalek?

Als je het vermoeden hebt dat er sprake is van een datalek, vragen wij je dit direct aan ons te melden door contact op te nemen.

 

Vragen, opmerkingen, klachten?

Heb je een vraag, klacht of opmerking over de wijze waarop wij omgaan met jouw persoonsgegevens? Neem dan contact met ons op via de contactgegevens op onze website.

 

Oktober 2019

 

Je inschrijven als talent?

Schrijf je binnen binnen 2 minuten in bij Talentplaats en vind een leuke baan bij jou in de buurt.

Aanmelden