Laatste nieuws

Werken zonder diploma

Bekijk artikel

Interview met talentscout Arjan

Bekijk artikel

Deze 5 cv fouten kun je voorkomen

Bekijk artikel

Antidiscriminatiebeleid

Talentplaats uitzendbureau wil alle werkzoekende talenten eerlijk behandelen. Daarom vinden wij het belangrijk om een discriminatiebeleid te hebben en dit na te leven. Talentplaats veroordeelt elke vorm van discriminatie op welke grond dan ook. Wij gaan uit van het unieke talent van werkzoekenden en uitzendkrachten. Elk talent is nodig in de maatschappij en er is ruimte voor iedereen om dat talent te ontwikkelen.

Doel

Het doel van dit antidiscriminatiebeleid is om duidelijk en transparant te zijn over wat Talentplaats verstaat onder discriminatie en wat ons standpunt is. Daarnaast vinden wij het belangrijk om aan te geven wat van onze talentscouts wordt verwacht en hoe zij handelen tijdens hun werkzaamheden. 

 

Wat verstaat Talentplaats onder discriminatie?

Discriminatie betekent het ongelijk behandelen van mensen (sollicitanten, werkenden, collega’s en klanten) op basis van: geslacht, ras, etnische afkomst of huidskleur, nationaliteit, godsdienst, levensovertuiging, politieke gezindheid, burgerlijke staat, seksuele geaardheid, handicap en leeftijd. Daarnaast verstaan wij onder discriminatie ook verzoeken van opdrachtgevers om bij de werving en selectie onderscheid tussen kandidaten te maken op basis van criteria die niet relevant of noodzakelijk zijn voor de invulling van de functie. 

 

Ons standpunt

Talentplaats wijst iedere vorm van het ongelijk behandelen van mensen af. Als opdrachtgevers specifieke verzoeken hebben om bij de werving en selectie rekening te houden met bepaalde criteria dan gaan wij hier alleen op in als deze eisen niet in strijd zijn met de antidiscriminatie wetgeving. 

 

Misstanden

De talentscouts van Talentplaats zijn altijd alert op discriminerende verzoeken van opdrachtgevers. Bij constatering van discriminatie zullen zij niet meewerken aan het werven van kandidaten voor deze opdrachtgever. Als de talentscout twijfelt of niet zeker is van objectiviteit of bepaalde criteria van een opdrachtgever dan overlegt hij met de directie van Talentplaats. Bij signalering van discriminatie, misstanden of wangedrag meldt de talentscout dit aan de directie van Talentplaats.

Je inschrijven als talent?

Schrijf je binnen binnen 2 minuten in bij Talentplaats en vind een leuke baan bij jou in de buurt.

Aanmelden